Allegro PCB Layout高速电路板设计
所属分类:技术论文
上传者:serena
标签: PCB 电路板设计
所需积分:1分积分不够怎么办?
文档介绍: 电路板设计介绍 1.1 现有的设计趋势.............................................................................1-2 1.2 产品研发流程................................................................................1-2 1.3 电路板设计流程.............................................................................1-3 1.3.1 前处理 – 电子设计资料和机构设计资料整理...................1-4 1.3.2 前处理 – 建立布局零件库.................................................1-8 1.3.3 前处理 – 整合电子设计资料及布局零件库.......................1-8 1.3.4 中处理 – 读取电子/机构设计资料....................................1-9 1.3.5 中处理 – 摆放零件............................................................1-9 1.3.6 中处理 – 拉线/摆放测试点/修线......................................1-9 1.3.7 后处理 – 文字面处理......................................................1-10 1.3.8 后处理 – 底片处理..........................................................1-11 1.3.9 后处理 – 报表处理
现在下载
VIP会员,AET专家下载不扣分;重复下载不扣分,本人上传资源不扣分。